Bliv ambassadør for Product Data Lake

Synes du at Product Data Lakes syn på den fremtidige måde at dele produktdata på er lige så spændende som vi gør, så blev en del af vores team. Vi ønsker at tilknytte ambassadører, der kan bidrage og spare med os om den fortsatte udvikling samt tilknytte virksomheder, der ønsker at bruge systemet.

Her finder du mere information om vores ambassadørkoncept: Product Data Lake Ambassador.