Jeg er forhandler

Gør det nemt, billigt og effektivt for dine kunder at købe dine produkter og videresælge dem. Dine produktdata ”pushes” automatisk videre til dine kunder. Så sælger både du og de mere.

Og få ligeledes nemt, billigt og effektivt alle de produktdata du har brug for fra dine leverandører. Disse data ”pushes” også automatisk ind i dit system uden menneskelig indblanding. Så sparer du mange omkostninger og meget tid på denne proces.

En væsentlig forudsætning for et salg er, at dine kunder har de rette informationer om dine produkter, når de skal købe og videresælge dem.
Product Data Lake er en cloud-baseret løsning, som automatisk konverterer og ”pusher” produktdata fra dit system ud til dine kunder og ind i deres systemer i det format, som hver enkelt kunde foretrækker. Og det er uanset hvilket system, du eller dine kunder bruger. Du bestemmer, hvilke data hver enkelt kunde skal have, og der sker en automatisk opdatering i deres systemer. Product Data Lake kan anvendes alene eller som overbygning på gængse ERP- og PIM systemer (product data management). Afregningen sker alene på baggrund af den datamængde, du håndterer. Det sikrer dig en skalerbar og billig løsning.

Undgå fejlbehæftede data
Hvordan sikrer du dig i dag, at alle dine kunder til enhver tid har dine opdaterede produktdata? Sender du dem et katalog, en mail eller en Excel-fil? Har du en customer-portal, hvorfra de kan downloade data, eller lægger du data individuelt op på hver enkelt kundes supplier-portal? Måske gør du lidt af det hele. Uanset hvilken af disse løsninger du bruger, sikrer det dig ikke imod uopdaterede data og fejl i de produktdata, som dine kunder anvender. Desuden er det dyrt og besværligt for dig at skulle levere data på forskellige måder til alle dine kunder.

Forøg omsætningen
Husker kunderne nu også at opdatere dine informationer, så snart du gør dem tilgængelige? 0g hvis kunderne skal behandle data manuelt, hvordan minimerer de så risikoen for fejl? Tænk på at dine kunder måske har mange forskellige leverandører, som alle gerne hver især vil presse dem til at opdatere netop deres data med det samme. Det er et stort arbejde og dyrt for kunderne at skulle håndtere alle disse data, som kommer i mange forskellige versioner. Risikoen for at der sker fejl er stor, og hvis dine kunder ikke behandler dine produktdata korrekt og rettidigt, mister du i sidste ende omsætning.

Hvordan modtager du forresten produktdata fra dine leverandører? Er det igen via mail, filer eller skal du ind på diverse portaler og downloade data? Problemstillingen er den samme i alle led. Det er dyrt, besværligt og samtidigt forbundet med stor risiko for fejl, når alle ønsker at levere og modtage data på forskellig vis.

Product Data Lake løser problemet til stor fordel for dig som forhandler, dine leverandører og dine kunder, som typisk kan være detailbutikker og webshops.


Facts om Product Data Lake – automatisk produktdata overførsel

– Du sikrer, at dine produktdata altid er opdaterede og korrekte hos alle dine kunder
– Du opnår konkurrencefordel ved at gøre det nemt og effektivt for dine kunder at handle med dig
– Dine kunder bliver mere tilfredse
– Dine kunders kunder bliver mere tilfredse
– Dine kunder sparer mange penge og mange arbejdstimer på håndtering af dine produktdata
– Du sparer mange penge og mange arbejdstimer ved kun at skulle levere produktdata i én form
– Du og dine kunder opnår mersalg ved, at data altid er korrekte
– Du og dine kunder sparer penge på fejlbestillinger og returneringer som følge af ukorrekte data
– Du sikrer dig, at du altid får dine leverandørers data i det format, der passer dig
– Det er billigt at bruge Product Data Lake frem for alle andre andre former for udveksling af produktdata. Du afregnes kun for den datamængde, du bruger. Typisk fra kr. 1,- til kr. 3,- pr. produkt pr. år.

Få yderligere information
Send mig lidt mere information på mail
Tag vores lyntest der giver feedback på hvor effektivt du håndterer dine produktdata i dag
Følg vores blog og bliv opdateret på nyheder og optimal håndtering produktdata.