Product Information Management og Product Data Syndication

Product Information Management (PIM) har en sidediciplin kaldet Product Data Syndication (PDS). Mens PIM handler om, hvordan man indsamler, beriger, opbevarer og offentliggør produktinformation inden for en given organisation, handler PDS om, hvordan man deler produktinformation mellem handelspartnere. En udfordring her er, at to handelspartnere meget sjældent bruger det samme produktklassificeringssystem, taksonomi og struktur til produktinformation.

Nogle PIM-leverandører tilbyder PDS som en udvidelse til deres PIM-system. Andre MDM (Master Data Management) / PIM-leverandører leverer PDS gennem generelle dataintegrationstjenester på deres platform.

Product Data Synchronization er et variantbegreb af PDS. Den mest kendte tjeneste er Global Data Synchronization Network (GSDN), der drives af GS1 gennem datapoolleverandører, hvor 1WorldSync er den dominerende. Heri følger handelspartnere den samme klassificering, taksonomi og struktur for en gruppe af produkter (typisk mad og drikke) og deres mest almindelige attributter for hvert land.

Der er dog masser af organisationer, der ikke kan udnytte de aktuelle tilbud på en omkostningseffektiv måde og få alle deres behov for at dække de mange produktegenskaber, du har brug for i dag, såvel som produktrelationer og de tilknyttede digitale filer. Dette er grunden til, at vi har lanceret Product Data Lake.